Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# Melo » 2019-05-21 21:23

Քոչարյանն իր ընտանիքով հանդերձ փաստաբաններով ու քննիչով սատկեն էտ այլանդակները շնչելու իրավունք չունեն
+1 +−

Melo

Add comment

Load More
Loading...