Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# ARTHUR AROUSTAMIAN » 2019-02-04 12:47

Ներեցեք իհարկե, դուք կարծես կարոտել եք հեթանոս ժամանակները, երբ սիրո աստվածուհու տոնի ժամանակ կանայք պատահական անցորդին շինվում էին եվ հասույթը գնում եր տաճարին: Անշուշտ այս կարքի բաների մասին հեթանոս վոժդերը ոչինչ չեն ասում, ոչ-ոք չի խոսում այն մասին, որ պետք է քաղաքից հանվեն սովետի ժամանակ ՎԻՇԱՊ անվանած հաջաթները, թ՞ե Ձեզ դուր է գալիս, որ Ձեր երեխան տեսնի այդ այլանդակություն ը:
−2 +−

ARTHUR AROUSTAMIAN

  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# Liza sd » 2019-02-05 08:21

XACH@ CHE ASHXATUM MER HAMAR, TSOPVEC TSOV HAYASTANEC BAN CH@MNAC. MNUMA XACH@ HATUYQNERD MTCNEQ YEV MAN GAQ....
−1 +−

Liza sd

Add comment