Comments  
 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# HAYER. » 2019-04-01 18:47

Այ բոզ քո հերթնել կգա ըտենց վստահ մի եղիր վրետ.
+12 +−

HAYER.

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Anna Manukian » 2019-04-01 23:50

,,,mi or hastat---k@ppze s ay TVAR
+10 +−

Anna Manukian

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Mr8 » 2019-04-02 08:56

Mi or hastat ktqen qez.
+6 +−

Mr8

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# suzana kucerovic » 2019-04-02 09:02

APSOS SHAT LAV KLINER DA IRAKANUTUN LINER
+6 +−

suzana kucerovic

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Artour Arakelian » 2019-04-02 09:47

ku nem yes ko aniknaser lavit berana, bo zi txa.
+6 +−

Artour Arakelian

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Մ.Կ.Չ. » 2019-04-02 10:27

Մի վռազի թլոշ ջան էսօր չլինի վաղը կլինի...
+7 +−

Մ.Կ.Չ.

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Anna Manukian » 2019-04-02 18:25

Quoting Մ.Կ.Չ.:
Մի վռազի թլոշ ջան էսօր չլինի վաղը կլինի...

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
+3 +−

Anna Manukian

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# lana » 2019-04-03 02:46

bajc inch en toghel axr qez entegh aveli lav kliner,,,,,:)) papatel @ntaniqit lav lav knajer:))
0 +−

lana

Add comment