Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# Hamlet » 2019-04-12 14:51

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
0 +−

Hamlet

  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# Սերժ » 2019-04-12 21:57

Լրիվ սրիկայություն են արել .ոնց կարելիյա մարդուն ըտենց նվաստացնել?երեվ ումա որ խեղճ տղայա օվ գիտի հազար պռոբլեմներով անասւուները առիթից օգտվել են.նախ են ստուգողին էլ պետքա հեռացնեն որ չի քանխել.
0 +−

Սերժ

Add comment

Load More
Loading...