Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# HASMIK » 2019-05-08 20:14

GOHARIK@ INCH VAT E XAXUM! VORPES ARUS LAVN ER ELI@
0 +−

HASMIK

  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# Арташес Петросян » 2019-05-12 06:40

ԱՅ ԽՊՆՎԱԾՆԷՐ ՕՐ ԼԷՆՆԱԿԱՆՑԻ Է ԱՆՊԱՅՄԱՆ ԲՌԻ ՊՏԻ ԷՂՆԻ․ՁԵՐ ԿԱՐԾԻՔՈՎ ՄԵՆՔ ԱՅԴՊԵՍ ԷՆՔ ԽՈՍՈՒՄ ԲՈԼՈՐԻ ՀԵՏ? ՀԻԱՍԹԱՊՎԱԾ ԷՄ ՁԵՐ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԻՑ :sos:
+1 +−

Арташес Петросян

Add comment