Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# Araks » 2018-01-07 02:31

Էս ինչ էշություն է, անոռմալ աշոտից պռծանք ԵԹԷ ԳՏՆԵՄ ՍԵՐԻԱՅԻՑ հիմա եկել է այստեղ է իր գործը շարունակում, էդ աղջիկը քանի անգամ կեղծ պասպորտ հանեց, խանութում վաճառում են՞, լիազորագիր էլ սարքեց, ոստիկան , օրենք չը կա՞։
+3 +−

Araks

Add comment