Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# Kar » 2021-09-11 23:10

Շբվել չի այլ շփվել , ձեր լրագրող ասողի.......... ը
+1 +−

Kar

  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# arsen Khurshudian » 2021-09-13 09:34

erkrord kine arqelua shpume,.saqulik nel vaxenuma hakarakvi,teche 10 orov kzrkvi seexsic.yaaaaxq
0 +−

arsen Khurshudian

Add comment