Comments  
 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Mr8 » 2023-09-18 23:11

Ay HOGEKAN gna bujvi mexq es ,hl@ chhangstacar???
+1 +−

Mr8

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Mr8 » 2023-09-18 23:11

Ay HOGEKAN gna bujvi mexq es ,hl@ chhangstacar???
0 +−

Mr8

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# gohar » 2023-09-19 21:27

Դերասան ես ամոթ չէ միմոսություն ես անում։Դա դերասանին ոչ վայել է։Միայն քեզ վստահված դերերը խաղա այն էլ պատվով։
+3 +−

gohar

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# gohar » 2023-09-19 21:27

Դերասան ես ամոթ չէ միմոսություն ես անում։Դա դերասանին ոչ վայել է։Միայն քեզ վստահված դերերը խաղա այն էլ պատվով։
+1 +−

gohar

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# dushmanUSA » 2023-09-20 10:36

ara karora odn maqres zzvacrir ay himar .
+3 +−

dushmanUSA

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ArmenUSA » 2023-09-27 11:33

Հոգեկան հիվանդությամբ տառապող ոչխար
0 +−

ArmenUSA

Add comment

Load More
Loading...