Comments  
 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ovvoraem » 2022-09-18 22:21

ԱՅ ԳՅԱԴԱ ԹՈՂ ԳՆԱ, ԿԵՂԾ ԴԻՄԱԿԴ ԱՐԴԵՆ ՊԱՏՌՎԵԼ Է!!!!! ԴԻՐՔԷՐԻ ՀՐԱՄԱՆԱՏՐԸ ԱՐԴԵՆ ԽՈՍՏՈՎԱՆԵԼ Է ՈՐ ՔԷԶ ՈՉ ՏԵՍԵԼ Է ԵՎ ՈՉ ԷԼ ԻՐԵՆ ԶԵԿՈՒՑԵԼ ԵՆ ՈՐ ՏԵՍԵԼ ԵՆ!!!!
ԸՍՏ ՎԱՐԴԱՆ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒՅՆ ՀՐԱՄԱՆՏԱՐԻ ՀԵՏ!!!!
_________________
ԴՈՒ ԿԵՂԾ ԵՍ ՈՒ ՍԻՆ ԵՎ ԱՐԱԾԴ ՆԵՆԳ!!!
−6 +−

ovvoraem

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Has » 2022-09-22 07:38

ovvoraem, himari mek, vardan [censored]@ iravunk chuni ARSENI nman txaneri dux@ kotrelu, isk gyadan el du es ay srika ovvorayem, du el srika vardani pes, tkem ko eresin.
ARSEN JAN du ur vardann ur, nerverd mi kaykayi, bolorn el giten te ov es du, ov e vardan [censored]@...
ASTVAS KO HET EV MYUS TXERKI HET. sirum ev hargum enk kez ARSEN JAN...
0 +−

Has

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# 7 » 2022-09-18 22:58

Turqic betar Rsner !!! u Fashist putin Saxit berann qu.nnnn.nnnnem
+3 +−

7

Add comment

Load More
Loading...