Comments  
 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# REALEST » 2022-08-04 09:42

TURQ B.O.ZE V :-x JVASQEN SATKACNEL!!!!!! ERA BJERE HET :sos: :sos:
−1 +−

REALEST

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Արսեն » 2022-08-04 18:08

Սիկտիր
+1 +−

Արսեն

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Արսեն » 2022-08-04 18:10

Գնա կնգատ ( ՀԱՍՈԻՆ ) տեր կեց բ ո զի տղա
+1 +−

Արսեն

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Արսեն » 2022-08-04 18:13

Մեկա քեզ պաշտոն չենննննն տալու
0 +−

Արսեն

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Արսեն » 2022-08-04 18:16

Մորիցտիցես սովորել քրֆել?
−1 +−

Արսեն

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Արսեն » 2022-08-04 18:20

Տո հերիք եղավ այ բմբուլով հնդիկ
0 +−

Արսեն

Add comment

Load More
Loading...