Comments  
 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Art » 2020-08-08 17:10

Azië jan kneres bayc du lavnes bayc shat qyales karoxa ft grote turquoise exe injes amen meki graci hamar es qann qez jxaynacac reklam anum
0 +−

Art

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ... » 2020-08-08 20:55

Blablablablabla blablablabla... ..
0 +−

...

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# A. P. » 2020-08-08 21:38

:kiss: :love:
+3 +−

A. P.

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Քեզ ինչ ովա » 2020-08-09 01:31

[censored]երով քիսոնա
0 +−

Քեզ ինչ ովա

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ovvoraem » 2020-08-09 02:06

ՋԱՆ ՔԻՍՈ..
' ՇԱՏ ՃԻՇՏ ԵՍ ԱՍՈՒՄ
' ՋԱՆ ՔԻՍՈ
+1 +−

ovvoraem

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# nervayn » 2020-08-09 22:17

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
0 +−

nervayn

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# nervayn » 2020-08-09 22:19

ay axjik du urish ban y gorc chunes ?
0 +−

nervayn

Add comment

Load More
Loading...