Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# ovvoraem » 2020-02-23 12:41

Այն ադրբեյջանցւիներ ը ովքեր պնդում են որ ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ-ը իրենցն է, ճիշտ են որովհետև իրենք պոռնկացած ՀԱՅԵՐ ԵՆ որ թուրքացել են որ իրենց տատիկներից ինչ որ պահ գիշերաձին հեքիաթների մեջ լսել են ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ-ի անունը:

ՇԱՌ-ՆԱԶԱՆԻ հարցով էլ չարժի նույնիսկ ավելորդ շունչ փչացնել:

"REVIEW" - ԱԼԻԲԵԿՈՎԱ-ի շան հաչոցը վերլուծեք, այդ Բ-ն որտեղից թափանցեց ՀԱՅԱՍՏԱՆ:
0 +−

ovvoraem

Add comment

Load More
Loading...