Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# ovvoraem » 2020-05-21 13:55

Շիրինյան , բալիկ ջան...

Ամեն ինչի մեջ այսպես թափթփուկ էք ինչպես և այս համավարակի վտանգին լրջորեն չեք մոտենում, ամեն ինչը ՁԵՐ ՄԱՏՆԵՐԻ ԱՐԱՆՔՈՎ ԵՔ ՆԱՅՈՒՄ:
−3 +−

ovvoraem

Add comment

Load More
Loading...