Comments  
 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ovvoraem » 2020-08-10 14:14

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՈՉ ԹԵ "ԲԵՐԵ" ԱՅԼ ԲԵՐԵԼ; ՎԵՐՋՈՒՄ "Լ":
0 +−

ovvoraem

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ovvoraem » 2020-08-10 14:17

ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ "ՏԵՍԵ" ՈՒ ՆՄԱՆ ԲԱՌԵՐ...
0 +−

ovvoraem

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ovvoraem » 2020-08-10 14:18

ՄԱՐՇԱԼ ԼԱ? ԹԵ ՄԱՐՇԱԼ ԼՕՈՒ:
0 +−

ovvoraem

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ovvoraem » 2020-08-10 14:18

ԽՈՍԻՐ ԱՅՆՊԵՍ ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԱՍԿԱՆԱՆ ՔԵԶ:
0 +−

ovvoraem

Add comment

Load More
Loading...