Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# ovvoraem » 2020-08-10 12:03

Աջիկ ջան, ՏՈՒՄՈՅԱՆ, խոսքը լսել ես բայց ՉԳԻՏԵՍ ՈՐՏԵՂ ԿՕԳՏԱԳՈՐԾԵՆ, ԱՅՍԻՆՔՆ ԻՆՉ ՉՏՎՈՂ ՉԿԱ ԱՅԼ ԼԱՎ ՈՒԶՈՂ ՊԻՏԻ ԼԻՆԻ, ՍԱ ԱՍՎԵԼ ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԵՍ: ՀԱ ԷԼԻ ՍԿՍԵՑԻ՞Ք ՇՈՂՈՔՈՐԹԵԼ ՍՐԱՆ ՆՐԱՆ: ԵԹԵ ԲԱՆ ՉՈՒՆԵՍ ԱՍԵԼՈՒ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ Է ՈՐ ԼՌԵՔ!
−1 +−

ovvoraem

Add comment

Load More
Loading...