Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# ANATOMIA » 2021-01-12 22:05

Լսիր վարդան(չոր թան), եթէ մի անձ չկարողանա կառավարի իր մարմինը չի կարող կառավարի իր լեզուն ու ուղեղը. Դու էսքան բանը ասումես որ քո անձնական կեխտերը փակես(ծ ծ ո ղ չթքող) քեզ դրելես գիտունի տեղ . Լավ տղաես կնգատ տեր կանգնեիր.
−1 +−

ANATOMIA

Add comment

Load More
Loading...