Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# anoush » 2022-11-24 11:01

MEGHAVORE JOGHOVURDN E NAKHKAN NRANC GALE PITI PASHINYAINI TCOTCRAKIC PITI BRNEIN U SHPRTEIN DURS AZGAIN JOGHOVIC.
0 +−

anoush

  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# Նաիրա » 2022-11-24 11:42

Դավիդ ջան , եթե Սերժը համաձայներ վերցնել Ալիեվի առաջարկած գումարը , հանձնելով այդ անիծյալ 5 շրջանը , նման դաժան հետեվանք չեր լինի
0 +−

Նաիրա

Add comment

Load More
Loading...