Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# Hh » 2019-08-14 01:54

Այոոոոո, ճիշտա մենք մեր զինվորներին չենք լքումմմմմ: ՎՐԻՑ ԵՐԵՎՈՒՄԱ ԽԵԽՃ ՏՂԱՅԱ, ԱՍՏՎԱԾ ՉԱՆԻ ԵՆ ԴԱՀԻՃՆԵՐԸ ՎԱՏ ՎԵՐԱԲԵՐՎԱՑ ԼԻՆԵՆ, ԹԵՊԵՏ ՊԱՐԶ ԵՐԵՎՈՒՄԱ ԵՏ ՍԱՏԱՆԻՆԵՐԻ ՁԵՌԱԳԻՐԸ:

ՏԱ ԱՍՏՎԱԾ ՇՈՒՏ ՕԳՆԵՆ
+1 +−

Hh

Add comment

Load More
Loading...