Comments  
 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Վահան » 2020-01-11 13:31

Սիրանուշ , դու շատ վատ ընտանիք ես ընտրել
+4 +−

Վահան

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Hayko » 2020-01-11 18:43

Quoting Վահան:
Սիրանուշ , դու շատ վատ ընտանիք ես ընտրել

du el abjnik [censored]i txa es u qo sax barekamner@ karan asen vor vat @ntaniq en @nge vortev qo nman hayvan unen !
−1 +−

Hayko

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Hayko » 2020-01-11 18:43

Quoting Վահան:
Սիրանուշ , դու շատ վատ ընտանիք ես ընտրել

du el abjnik [censored]i txa es u qo sax barekamner@ karan asen vor vat @ntaniq en @nge vortev qo nman hayvan unen !
0 +−

Hayko

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Max » 2020-01-11 18:13

baic tesaholovake lavner
−3 +−

Max

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Y » 2020-01-11 22:19

Енкан негатив ка кочаряни ваа ичкан позетив ес анум негатива еревум
+3 +−

Y

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Ani » 2020-01-12 01:22

Chstacwac tesaholovak apsos porcir krkin
0 +−

Ani

Add comment

Load More
Loading...