Comments  
 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ovvoraem » 2022-06-15 00:47

ԲՌԱՎՈ ՍԵՐԺ-- ՁԵՐ ՆՄԱՆՆԵՐԸ ԵՐԵՎԻ ՄԻ ԲԱՆ ՀԱՍԿԱՑՆԵՆ ՄԵՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ ԱՅՍ ՇԱՏ ԼՈՒՐՋ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆ ԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ; ԲԱՌԵՐԻՑ ԶԳԱՑՎՈՒՄ Է ԲԱՌԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՀԵՆՑ ԴՈՒՔ ԵՔ, ՄԵԾ ԽՈՐ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱ!!!

ԿԵՑՑԵՔ!!
+2 +−

ovvoraem

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ovvoraem » 2022-06-15 00:54

ԵՎ ՄԵԾ ՊԱՏԳԱՄ!
+1 +−

ovvoraem

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Mari » 2022-06-18 03:39

your songs, are very stupid.I heait your voice.
−1 +−

Mari

Add comment

Load More
Loading...