Comments  
 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Aper_aper » 2020-03-27 14:45

КЛИИИИИИИРС ЪНТАНИКТ ГРКИ У 12 АМИС ЛЗИИИИИИ БОООООЗИ ВАСТАК
+4 +−

Aper_aper

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# oganesian » 2020-03-27 15:23

dzezanis arden qaqi hota galis
+3 +−

oganesian

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# H » 2020-03-27 15:34

Iya iya iya iroq iroqiroq axves asacvacq kerku votova takard enknum et inqnq et dues diu vric ichac
+3 +−

H

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# H » 2020-03-27 15:35

Es nex majalin eke vitoes chrcnum qyart asa ay vormtnoxner
+3 +−

H

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Մ.Կ.Չ. » 2020-03-27 17:29

Կլրիս ծայրը հայտնվավ.
+2 +−

Մ.Կ.Չ.

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Hovo » 2020-03-27 22:18

Ay xlinq utox yobanni v rot
+2 +−

Hovo

Add comment

Load More
Loading...