Comments  
 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ovvoraem » 2020-08-12 14:55

ՎՈՎԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ ԱՌՈՒՄՈՎ ԻՐ ԼՐԻՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ ՉԳՏԱ ԲԱՐԵՎՀԱՅԵՐՈՎ;
առ այդ տեղադրում եմ հետևյալը այստեղ.-

Խալդ աստծո մեծությամբ ԵՍ Արգիշտին՝ Մենուայի որդին, այս անառիկ ամրոցը կառուցեցի և անվանեցի Էրեբունի քաղաք՝ ի հզորություն Բիայնա երկրի և ի սարսափ թշնամիների։ Արգիշտին ասում է… Հողն ամայի էր, այստեղ ես մեծ գործեր կատարեցի։ Խալդ աստծո մեծությամբ Արգիշտի՝ Մենուայի որդի, արքա հզոր, արքա Բիայնա երկրի, տերը Տուշպա քաղաքի».

------ԵՍ ՎՈՎԱ ԳԱՍՊԱՐԻՆ ԾՈՎԱԳՅՈՒՂԱ, ԾՈՎԸ ԿՏՐԵՑԻ ՆԻՎԱՅՈՎ ՄԻ ԱՓԻՑ ՄՅՈՒՍԸ ԼՈՂ ՏԱԼՈՎ ԳԱՍՊԱՐԱՎԱՐԻ: ՔԱՐԵՐԸ ԴԱՍԱՎՈՐԵՑԻ, ՆԵՐԿԵՑԻ ԻՄ ՃԱՇԱԿՈՎ ԱՄԵՆ ՄԵԿԸ ԻՐ ՏԵՂԸ ԹՈՂՆԵԼՈՎ ՈՒ ԿՈՉԵՑԻ ՏԵՂԱՆՔԸ ԻՄ ԱՆՈՒՆՈՎ: ՎԱՏ Ե՞Մ ԱՐԵԼ, ՔԱՐ ՈՒ ԿՐԵՆ ԷՐ ԱՄԲՈՂՋԸ, ԻՍԿ ԻՆՁԱՆԻՑ ՀԵՏՈ ՀԻՄՆԵՑԻ ԱՅՍ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԶՈՐ:

ԻՀԱՐԿԵ ՍՏԵՂԾԵՑԻ ԱՅՍ ԱՄԵՆԸ ՈՒՆԵՆԱԼՈՎ $$$ՇՆՈՐՀՔ$$$$ ԱՍՏԾՈ ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՄԲ!!!
+1 +−

ovvoraem

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ovvoraem » 2020-08-12 14:55

ՎՈՎԱ ՎՈՎԱ, ԹԱՏԵՐԱԿԱՆՈՒՄ ԴԱԴԱՐԿ ՏԵՂ ԷՐ ԵՆ ԲԱՑՎԵԼ, ՎԱԶԻ ՀԱՍԻ: ՎՍՏԱՀ ԵՄ ԾԱՓԵՐ ԿՊՈԿԵՍ ԱՄԲՈԽԻՑ, ԴԵՐԱՍԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԴ ԿԲԱՎԱՐԱՐԵՆ ԼԻ ՈՒ ԼԻ!!

ԻՍԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՐԴ ՈՉ! ԻՍԿ ԹԵ ՈՐՏԵՂԻՑ ՔԵԶ ԱՅԴ ԱՄԵՆԸ...
+1 +−

ovvoraem

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# ovvoraem » 2020-08-12 15:10

ՎԵՐԵՎՈՒՄ ԳՐՎԱԾԸ ԿԻՄԱՍՏԱՎՈՐՎԻ ԵԹԵ ԼՍԱԾ ԼԻՆԵՔ ՎՈՎԱ ԳԱՍՊԱԱԱՐՅԱՆԻ ՀԱՐՑԱԶԱՐՈՒՅՑԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ: ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՄ ՏԱԼԻՍ ԼՍԵՔ, ԳՆԱՑԵՔ ""[censored]""
+1 +−

ovvoraem

Add comment

Load More
Loading...